• Khai truong benh vien may tinh Smartphone
  • Luôn giữ vững niềm tin nơi khách hàng

Tin iCare

Thời gian làm việc

Sáng từ 07h30 đến 12h00 Chiều từ 13h30 đến 18h00

07 ngày trong tuần

Bảng giá dịch vụ

    Thông tin chi tiết giá dịch vụ tại TP.Hồ Chí Minh.

Phương châm hoạt động

         "Luôn giữ vững niềm tin
                                       nơi khách hàng"


Xem Bệnh viện máy tính quốc tế iCARE ở bản đồ lớn hơn


Xem Bệnh viện máy tính quốc tế iCARE ở bản đồ lớn hơn


Xem Bệnh viện máy tính quốc tế iCare ở bản đồ lớn hơn


Xem Bệnh viện máy tính quốc tế iCARE ở bản đồ lớn hơn


Xem Bệnh viện máy tính quốc tế iCARE ở bản đồ lớn hơn